کمیته امور ساماندهی خدمات مهندسی

آیین نامه

شرح وظایف


شرح وظایف کمیته ساماندهی امور خدمات مهندسی شامل:
1- شناسایی خدمات قابل ارائه به رشته ها و گروههای کاری مختلف و تنظیم روابط مربوطه (مثلاً: شرکتها و دفاتر طراحی، آزمایشگاهها، نقشه برداران، بازرسان گاز، بازرسی کنتور برق، مجریان و شهرسازان و ...)
2- پیگیری شهرستانی جهت ساماندهی ساخت و ساز و خدمات مهندسی مرتبط با حوزه روستایی و حوزه همیاری  شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و بررسی و پیگیری عملکرد دفاتر نظام فنی روستایی
3- پیشنهاد جهت تغییرات لازم در نرم افزار خدمات مهندسی کانون در صورت  نیاز (تدوین راهکار مناسب مالی و تسویه حساب ها و تفکیک حق السهم کانون مهندسین در رشته های مختلف)
4- تنظیم روابط فراسازمانی با ادارات مرتبط(شهرداری ها ، بخشداری ها ، ثبت اسناد و املاک، ، اداره کار و رفاه اجتماعی ) در خصوص بهبود روشهای ارجاع خدمات مهندسی به اشخاص حقیقی و حقوقی
5- ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود نظام ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی
6- تجهیز کانون به دستگاه های مورد نیاز خدمات مهندسی
7- پیگیری عملکرد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مهندسین حوزه شهرستان) و ارائه گزارش و بررسی کیفیت ارائه خدمات مهندسی با تعامل دفتر نمایندگی نظام مهندسی نور
8- تشکیل شورای حل اختلاف به منظور بررسی مشکلات احتمالی پیش آمده فی مابین همکاران و کارفرمایان  
9- بررسی فرم های موجود در سازمان شامل تعهدات نظارت و فرم پیش بینی و استحکام بنا و ... و در صورت لزوم اعلام عناوین تغییرات پیشنهادی و ارائه پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی به نظام مهندسی شهرستان و استان
10- هماهنگی و همکاری کمیته با گروه های کنترل فعال در حوزه شهرستانی شامل گروه کنترل نظارت، کنترل مضاعف ، کنترل نواحی و کنترل شهرستانی  
11-پیگیری جهت کنترل کیفی مصالح مصرفی ساختمان بخصوص شن و ماسه و سیمان و میلگرد
12-پیشنهاد بودجه کمیته ساماندهی امور خدمات مهندسی به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع آتی
 13- بدیهی است کلیه پیشنهادات کمیته ساماندهی امور خدمات مهندسی پس از تصویب هیأت مدیره کانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.

اعضا

آقای مهندس شکراله بور
آقای مهندس روح اله یوسفی
آقای مهندس سیدمجتبی حسینی
آقای مهندس محمدحسین عمرانی
آقای مهندس عبداله محمدپور
آقای مهندس عهد یزدی نژاد
آقای مهندس محمدرضا رحمانی
آقای مهندس رمضان کلانی
آقای مهندس سید یعقوب حسینی
آقای مهندس افشین اسلامی
آقای مهندس سید عباس موسوی

مصوبات