کمیته دفاترطراحی و شرکت ها

آیین نامه

شرح وظایف

           شرح وظایف کمیته دفاتر طراحی و شرکت ها :  
1. منطبق نمودن ضوابط موجود برای فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارائه خدمات مهندسی با شرایط روز حوزه فعالیت حرفه ای مهندسین شهرستان نور در صورت ضرورت نعیین دستورالعمل های اصلاحی و تکمیلی  
2. تعیین نحوه و میزان سهمیه خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به ظرفیت اشتغال در راستای بهبود نظام ارجاع کار و در صورت ضرورت ارائه پیشنهادات مرتبط به سازمان نظام مهندسی استان مازندران  
3. پیگیری شکایات رسیده فی مابین دفاتر و شرکت ها  
4. ارائه پیشنهادات در خصوص بهبود روش های ارجاع خدمات مهندسی به اشخاص حقیقی و حقوقی به هیات مدیره در انجام راهکارهای اجرایی
5. پیگیری و کنترل بر مصوبات  کمیته دفاتر و شرکت ها و تعیین ضمانت اجرایی لازم
 6. ارائه پیشنهاد اصلاحی در خصوص ظرفیت های خارج از رندم سازمان و درصدهای تشویقی آزاد سازی سهمیه ها مربوط به سمینارها و همایش ها  
7. پیشنهاد راهکارهای اجرایی و عملی جهت ایجاد زمینه رقابت سالم و ترغیب اعضا برای مشارکت درصد بیشتری از اشخاص دارای صلاحیت در ارائه خدمات مهندسی
8.پیشنهاد بودجه کمیته دفاتر طراحی و شرکت ها به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع آتی
9. بدیهی است کلیه پیشنهادات کمیته دفاتر طراحی  و شرکتها پس از تصویب هیأت مدیره کانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.  

اعضا

آقای مهندس علی ابراهیم زاده
آقای مهندس قنبرعلی افرازه
آقای مهندس یاسین ابراهیمی
آقای دکتر عباس بابایی
آقای مهندس کاظم بالی
آقای مهندس امین بوتیمار
آقای مهندس شکراله بور
آقای مهندی مهدی بهرامی
آقای مهندس داود تجاسب
آقای مهندس حسین توکلی
آقای مهندس حسین حقیقی
آقای مهندس سیدمجتبی حسینی
آقای مهندس روح اله جلالی
آقای مهندس فرامرز خواجوندصالحانی
آقای دکتر نادر داودی
آقای مهندس رمضانعلی درویش
آقای مهندس عارف دیوسالار
خانم مهندس فاطمه رمضانی
خانم مهندس سمیرا رنجبر
خانم مهندس نرجس راجی
آقا ی مهندس حسین سالاریان
خانم مهندس سارا سلطانپور
آقای دکتر مهدی سعادتی خمسه
آقای مهندس محمدحسین عمرانی
آقای مهندس کیوان عمیدپور
آقای مهندس مهرعلی کلارستاقی
آقای مهندس محمد کیال
آقای مهندس پیام محسنی
آقای مهندس بهنام محسنی
آقای مهندس رسول محمدی
آقای مهندس هادی محمدی
آقای مهندس شهرام مقصودیان
آقای دکتر علیرضا منصوری
آقای مهندس سیدصمد مصطفی نژاد
آقای مهندس حامد مطهری
آقای مهندس مهدی مهدوی
آقای مهندس امید نام آور
آقای مهندس تورج نائیج پور
آقای مهندس قاسم نائیجی
آقای مهندس وحید وحیدیان
آقای مهندس سیدجواد هاشمی
آقای مهندس مصطفی هدایتی
آقای مهندس روح اله یوسفی

مصوبات