کمیته ورزش

آیین نامه

شرح وظایف

   شرح وظایف کمیته ورزش شامل:
1- تمهیدات مناسب برای فعالیت های ورزشی اعضا کانون
2-انجام کارهای فرهنگی و جمعی ، برگزاری کوهنوردی، کویرنوردی، جنگل نوردی، طبیعت گردی
3-عقد قرارداد با سالنهای ورزشی اعم از فوتسال ، والیبال و استخرهای مختلف و باشگاه های ورزشی و تهیه بلیط و تخصیص یارانه
4-برنامه ریزی برای سفرهای ورزشی داخل و خارج استانی (اردوهای ورزشی)
5-هماهنگی های لازم برای اعزام تیم های ورزشی اعم از ثبت نام ، تعیین سرپرست و مربی و تهیه البسه مناسب ورزشی متناسب با رشته و هماهنگی جهت ایاب و ذهاب و پذیرایی(برای مسابقات)
6- هماهنگی با کانون های استان و شرکت در جلسات ورزشی استانی
7- حمایت و ترغیب خانواده های محترم مهندسین به ورزش و ایجاد تسهیلات ورزشی برای ایشان
8-بررسی موارد خاص جهت حمایت و تشویق قهرمانان در تیم های ورزشی و پیشنهاد به هیأت مدیره
9-پیشنهاد بودجه کمیته ورزش به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع آتی
10-بدیهی است کلیه پیشنهادات کمیته ورزش پس از تصویب هیأت مدیره کانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.        

اعضا

آقای مهندس تقی بائی لاشک
آقای مهندس حیدر مرزی
آقای مهندس کامران شایگان
آقای مهندس هومن تقی پور
آقای مهندس معین صادقی
آقای مهندس محمد رفیع ایزدی
آقای مهندس حمید کاویانی پور
آقای مهندس مهرعلی کلارستاقی
آقای مهندس علیرضا شیخ الاسلامی

مصوبات