کمیته آموزش و پژوهش

آیین نامه

شرح وظایف

شرح وظایف کمیته آموزش و پژوهش  شامل: 
1- کلیات
کمیته آموزش و پژوهش به منظور تلاش بیشتر و نظام مندتر در جهت ارتقای سطح علمی ، فنی و تجربی مهندسین مطابق آخرین پیشرفت های علمی و فناوری روز دنیا تشکیل گردیده و به منظور تحقق اهداف خود و اجرا نمودن شیوه نامه اجرایی کمیته آموزش و پژوهش را به پیوست ارائه نموده است .
   2- اهداف
2-1-ایجاد بانک اطلاعاتی از دانش و تجربه فنی و مهندسی ساختمان 
2-2-نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی ، برنامه ریزی بهینه و برگزاری کلاس ها، دوره ها ، کارگاهها ، سمینارها و کنفرانس و بازدید علمی جهت رشد و ارتقای دانش مهندسین 
2-3-استفاده هرچه بهتر از ظرفیتهای علمی و فنی مهندسین شهرستان در ارائه خدمات حرفه ای 
2-4- افزایش حس مسئولیت پذیری نسبت به وظایف مهندسی در راستای سازندگی و پیشرفت شهرستان 
2-5- آشنایی مهندسین با روشهای نوین و فناوریهای روز دنیا در صنعت ساختمان 
2-6-شناخت ضعف های آموزشی و پژوهشی در زمینه مهندسی ساختمان و تلاش در جهت رفع آنها 
2-7-برگزاری و حضور در نمایشگاه های علمی تخصصی و مسابقات علمی با همکاری کمیته رفاه 
2-8-ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و تشکل های علمی و جذب چهره های کارآمد علمی و پژوهشی و همکاری با اعضای گروه تخصصی دفتر نظام شهرستان جهت ارائه مشاوره و شرکت در جلسات پیشنهادی 
2-9- استفاده از اساتید متخصص و مجرب اجرایی معرفی شده توسط شرکتهای معتبر یا سازمان نظام مهندسی جهت ارتقای کیفی اجرای ساختمان 
2-10- پیشنهاد بودجه کمیته آموزش به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع آتی 
2-11- تعیین سرفصل و عناوین دوره های آموزشی برای رشته های هفت گانه و بودجه بندی و زمانبندی آنها 
2-12- تهیه و تنظیم برگه تفاهم نامه آموزشی بین کانون و موسسات
2-13- بدیهی است کلیه پیشنهادات کمیته آموزش و پژوهش پس از تصویب هیأت مدیره کانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.   

اعضا

آقای دکتر علیرضا منصوری
آقای دکتر شهرام مقصودیان
آقا ی مهندس حمیدرضا ناصرسعید
آقای دکتر سعید ایزدی
آقای مهندس محمدرضا رحمانی
آقای دکتر نادر داودی
آقای مهندس عارف دیوسالار
آقای دکتر حسام الدین سالاریان
آقای مهندس مسعود کیا
آقای مهندس روح اله جلالی
آقای مهندس مهران سالاریان
آقای مهندس مرتضی علا
آقای مهندس اشکان شجاعی

مصوبات